nacional-socialista - nome masculino

na·ci·o·nal-so·ci·a·lis·ta

singularnacional-socialista
pluralnacionais-socialistas

forma feminina : nacional-socialista