nacional-socialismo - nome masculino

na·ci·o·nal-so·ci·a·lis·mo

singularnacional-socialismo
pluralnacionais-socialismos