gato-bichaneiro - nome masculino

ga·to-bi·cha·nei·ro

singulargato-bichaneiro
pluralgatos-bichaneiros